LEDER

BI Studentsamfunn Trondheim, skoleåret 2019/2020

 

Vil du utvikle dine lederegenskaper?

Som leder av BIS Trondheim er hovedoppgaven å lede studentforeningen. Lederansvaret innebærer kontinuerlig jobbing gjennom hele skoleåret, både når det kommer til de daglige arbeidsoppgavene og uforutsette situasjoner. Leder skal trekke opp retningslinjer for Ledelsens arbeid samt være ansvarlig for oppfølging av arbeid i utvalg, undergrupper i BIS Trondheim. Leder innehar foreningens ansvar for oppfølging av BIs og BI Studentsamfunns strategi, arbeid og økonomi. Vi søker en inspirerende og strukturert leder som ønsker å løfte BIS Trondheim til nye høyder.

 

Som person er du:

 • Ambisiøs og uredd

 • Utadvendt, profesjonell og imøtekommende

 • Ikke redd for å påta deg store utfordringer

 • Strukturert, pliktoppfyllende og har høy gjennomføringsevne

 

Arbeidsoppgaver:

Som leder for BIS Trondheim er ingen dager like. Du kommer for eksempel til å:

 • Være kontaktledd mellom BI og BIS

 • Ha overordnet ansvar for daglig drift av BIS Trondheim

 • Ansvar for gjennomføringen av ledelsesmøter og andre samlinger

 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av Lokalt Engasjement Forum (LEF)

 • Styre ledelsen i BIS Trondheim som daglig leder

 • Være en arbeidsvillig og inspirerende leder for hele BIS Trondheim

 • Delta og være BI Trondheims representant i ulike studentforum

 • Styre organisasjonen i riktig retning i samarbeid med styret og andre lokalavdelinger

 

Fordeler med stillingen:

 • Vervet gir deg store fortrinn i din egen karriere innen ledelse av store organisasjoner

 • Verdifull erfaring innen relasjonsbygging, organisering og kommunikasjon

 • Blir kjent med nye mennesker og får en mer sosial studiehverdag

 • Du får erfaring med leder- og styrearbeid, samt at du blir kjent med en stor og kompleks organisasjon


 

Spørsmål vedrørende stillingen rettes til:

Leder, BI Studentsamfunn Trondheim.

Espen Mauseth / leder.trondheim@bis.no / 480 73 445

 

Søknadsfrist: 6. februar klokken 23:59

Please reload

Spørsmål vedrørende stillingen kan sendes inn i dette skjemaet

© 2017 by BI Studentsamfunn.