EKSTERNANSVARLIG

BI Studentsamfunn Trondheim, skoleåret 2019/2020

Synes du politikk er spennende?

Eksternansvarlig har ansvar for å knytte kontakter og samarbeide med andre utdanningsinstitusjoner og forvalte BI studentenes interesser. Eksternansvarlig har ansvaret for det studentpolitiske arbeidet på campus og motivere til engasjement.

 

Som person er du:

 • Utadvendt

 • Engasjert i utformingen av Trondheim som studieby

 • Glad i nye utfordringer og påvirke utviklingen av Trondheim som studieby.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Eksternansvarlig skal oppsøke, etablere og vedlikeholde hensiktsmessige forhold til andre utdanningsinstitusjoners studentforeninger

 • Opparbeide seg inngående kjennskap til det lokale studentpolitiske miljøet

 • Føre et politisk arbeid som er i tråd med organisasjonens overordnede strategi og visjon. Sørge for at organisasjonens visjon, strategi og studentenes interesser er godt representert i det politiske miljøet

 • Kontinuerlig videreutvikle organisasjonens miljø og kultur, samt arbeide med utvikling av alle medarbeiderne

 • Følge opp medarbeidere for kostnadsbevissthet og besparelser, og holde utgifter nede uten å redusere motivasjonen i organisasjonen

 • Arbeide sammen med HR for å oppnå det beste mulige tillitsforholdet internt overfor samtlige medarbeidere og eksternt overfor organisasjonens nåværende og potensielle samarbeidspartnere

 

Fordeler ved vervet:

 • Verdifullt innsyn i studentpolitikken og Trondheim som studieby

 • Du knytter nyttige kontakter i Trondheim som studieby, på tvers av campuser og skoler.

 • Det gir deg et stort fortrinn i din egen karriere

 • Dette er et verv som viser politisk engasjement og evne til å skape sosiale relasjoner, noe som garantert vil gi deg fordeler i fremtiden.

 

Spørsmål vedrørende stillingen rettes til:

Eksternansvarlig, BI Studentsamfunn Trondheim.

Sigve Hansen / ekstern.trondheim@bis.no / 908 13 390

 

Søknadsfrist: 6. februar klokken 23:59

Please reload

Spørsmål vedrørende stillingen kan sendes inn i dette skjemaet

© 2017 by BI Studentsamfunn.