Styreleder

Søknadsfrist: 11. mars, klokken 23:59

Styreleder skal lede organisasjonens strategiske og langsiktige arbeid. Styreleder skal lede arbeid på sentrale innsatsområder samt føre tilsyn med BIS sin daglige ledelse på de tre lokalavdelingene.

 

Styreleder er øverste ansvarlig for BI Studentsamfunn.

Økonomiansvarlig

Søknadsfrist: 11. mars, klokken 23:59

Som Økonomiansvarlig Styret er du overordnet ansvarlig for den totale økonomien til BI Studentsamfunn, uavhengig av Campus. Du vil være overordnet ansvarlig for de økonomiansvarlige på lokalavdelingen og ansvar for å sørge for at de følger Styrets retningslinjer og strategi. 

Økonomiansvarlig skal arbeide for å optimalisere og effektivisere de økonomiske aspektene ved organisasjonenes drift, slik at studentene får størst mulig utbytte av BIS sitt tilbud. 

Fagansvarlig

Søknadsfrist: 11. mars, klokken 23:59

Som Fagansvarlig for Styret er du organisasjonens øverste bindeledd mellom studentene og studieadministrasjonen. De ulike sakene du jobber med er alt fra kursutvikling og eksamener, til læringsmiljø og studentvelferd. Utenom det er du også leder for de tre fagansvarlige i Bergen, Trondheim og Stavanger og fungerer som koordinator slik at samarbeid på tvers av lokalavdelingene fungerer på best mulig måte.

Administrerende HR

Søknadsfrist: 11. mars, klokken 23:59

Administrerende HR-ansvarlig har overordnet ansvaret for rekruttering, oppfølging, internsaker, vedtekter, Generalforsamling og skal lede valgkomiteen. Administrerende HR-ansvarlig er et objektivt organ som skal påse at de tillitsvalgte i styret og på Lokalavdelingene utfører sine arbeidsoppgaver i henhold til vedtekter, budsjetter og retningslinjer satt av BIS Landsmøte.

*Administrerende HR er ikke et Styreverv, men en tilleggsfunksjon til Styret*

Please reload

© 2017 by BI Studentsamfunn.