Nestleder:

Som nestleder i Studentpolitisk utvalg (SPU) vil du ha en sentral rolle i utvalget, og være en god støtte for leder. Sammen med leder har man ansvaret for den daglige driften av utvalget. Dette innebærer å både å delegere og gjennomføre oppgaver utvalget får tildelt og skaper.

 

Nestleder vil og få muligheten til å sitte i velferdstinget sammen med leder. 

 

Økonomiansvarlig: 

Som økonomiansvarlig i Studentpolitisk utvalg vil du ha kontroll over utvalgets økonomi, samt fordele midlene vi blir tildelt på en fornuftig måte. 

 

Som økonomiansvarlig i SPU vil du og få muligheten til å sitte i velferdstingets budsjettkomite, hvor du er med på å fordele 7,7 millioner kroner. 

 

Arrangementansvarlig: 

Er du kreativ og samfunnsengasjert? Som arrangementansvarlig i Studentpolitisk utvalg vil ha ansvar for SPU sine arrangement. 

SPU har tidligere avholdt arrangement som formidlingskurs og politisk quiz, det er stor tilbøyelighet for hva som kan arrangeres av SPU!

© 2017 by BI Studentsamfunn.