Hva er egentlig SSR?

Handelshøyskolen BI er en privat stiftelse, med Stiftelsens Styre som det øverste formelle organet. Som representant for studentene i Stiftelsen Styret, får man være med på å diskutere og stemme over saker som berører hele studentmassen på BI. Primært er det styrets oppgave å f.eks. tilsette ny rektor, diskutere budsjettet til stiftelsen og overse at de overordnede strategiske målene blir fulgt. 

Representanten fra BIS sitter fra 1.januar til 31.desember hvert år som representant for våre studenter. Det første halvåret i styret er man studentobservatør, dvs. man sitter uten stemmerett, men med muligheten for å uttale seg på studentenes vegne. Det neste halvåret sitter man så med stemmerett for får dermed stemme over noen av de viktigste sakene som angår BI og studentene.

Det er kun Styrets studentrepresentanter, ledelsen og HR som kan søke på denne stillingen jf. Senrale vedtekter §.

Valgprosedyren.

Det vil være valgkomiteen som står for rekrutteringen av SSR. i Samråd med en BIS Alumni, vil de vurdere søknad og intervju og deretter komme med en innstilling på hvem de mener burde få stillingen. Når det foreligger en innstilling vil denne personen bli framlagt på styremøte, hvor man stemmer denne personen inn i vervet som SSR.
Lykke til!

© 2017 by BI Studentsamfunn.