Om rekruttering

BI Studentsamfunn er studentorganisasjonen av og for studenter ved Handelshøyskolen BI Campus Bergen, Stavanger og Trondheim. Alle som ønsker være medlem i BI Studentsamfunn må også være registrerte studenter ved Handelshøyskolen BI. Unntaket er idrett, hvor man kan være deltaker/spiller selv om man ikke er student. 

Gjennom denne nettsiden skal vi gjøre det enklere å finne informasjon og søke verv i organisasjonen. Alle søknader blir nøye gjennomgått av undergruppen, utvalget eller idrettslaget selv. For å kvalitetssikre prosessen gjennomfører vårt HR-team stikkprøver og intervjuer, og sørger for at alle kandidater blir objektivt vurdert. 

Dersom du ønsker mer informasjon om stillingene vil du finne masse informasjon på facebook-sidene til det aktuelle Campus og utvalgene. Kontakt også utvalgene om du ikke finner informasjonen du leter etter. 

Kontakt oss her om du har spørsmål!

BI Studentsamfunn Bergen

Kong Christian Frederiks plass 5

5006, Bergen

© 2017 by BI Studentsamfunn.