HVEM LETER VI ETTER

Som Økonomiansvarlig for Styret er det nødvendig å ha gode kunnskaper om økonomi og økonomistyring, og ha en interesse for økonomi og ledelse. 

Du bør ha en god evne til å jobbe strukturert, og ha en god evne til å jobbe selvstendig. 

Nøkkelegenskaper:

  • Strukturert

  • Beslutningsdyktig

  • Flink til å holde hodet kaldt

  • Selvdrevet 

  • Finner glede i økonomi og ledelse

  • Løsningsorientert

OM ØKONOMIANSVARLIG

Som Økonomiansvarlig Styret er du overordnet ansvarlig for den totale økonomien til BI Studentsamfunn, uavhengig av Campus. Du vil være overordnet ansvarlig for de økonomiansvarlige på lokalavdelingen og ansvar for å sørge for at de følger Styrets retningslinjer og strategi. 

Økonomiansvarlig skal arbeide for å optimalisere og effektivisere de økonomiske aspektene ved organisasjonenes drift, slik at studentene får størst mulig utbytte av BIS sitt tilbud. 

OM SØKNADSPROSESSEN

Alle verv tilknyttet Styret blir valgt gjennom appell og votering på Landsmøte. Landsmøte er BI Studentsamfunns høyeste organ, og er studentsamfunnets viktigste arena.

I etterkant av søknads- og intervjuprosessen inviteres utvalgte kandidater til appell. På denne måten kvalitetssikrer vi kandidatene som stiller, og gir demokratiet mulighet til å velge kandidat. 

Det åpnes også for å stille gjennom benkeforslag. Benkekandidater vil ikke ha muligheten til å få innstilling, men stiller på samme premisser som inviterte kandidater.

SØKNADSSKJEMA

Lykke til med søknadsrunden, vi sees på intervju!

Med vennlig hilsen 
HR-teamet ved BIS Bergen

© 2017 by BI Studentsamfunn.