Søknadsfrist søndag 1. Desember

Leder

Som leder av Næringslivsutvalget har man et overordnet ansvar for kontakt mellom studentene på Handelshøyskolen BI Bergen og næringslivet. Leder har ansvaret for at aktiviteter og arrangementer blir satt i gang, med mål om å knytte studentene tettere opp mot næringslivet. Leder følger opp resten av utvalget og sørger for fremgang. 

 

Viktige egenskaper:

 • Strukturert

 • Stor gjennomføringsevne 

 • Uredd

 • Fleksibel

 • Evnen til å håndtere mange prosjekter på en gang 

Hva får du ut av vervet:

 • Erfaring innen ledelse 

 • Mange nyttige kontakter i næringslivet 

 • Man utvikler et stort nettverk på skolen 

 • Erfaring i ulike prosjektarbeid 

Nestleder

Som Nestleder i NU har man et overordnet ansvar for økonomien i undergruppen. Det innebærer internregnskap, føring av refusjoner, og behandling av fakturaer. I tillegg har Nestleder ansvar for utarbeidelse av kontrakter med ulike aktører i næringslivet. I tillegg til dette er Nestleder en sparringspartner for Leder, og ellers behjelpelig der det er behov.

 

Viktige egenskaper:

 • Strukturert

 • Stor gjennomføringsevne 

 • Uredd

 • Fleksibel

 • Evnen til å håndtere mange prosjekter på en gang 

Hva får du ut av vervet:

 • Erfaring innen ledelse 

 • Mange nyttige kontakter i næringslivet 

 • Man utvikler et stort nettverk på skolen 

 • Erfaring i ulike prosjektarbeid 

© 2017 by BI Studentsamfunn.