Nestleder:

Nestleder i Markedsutvalget vil assistere leder (Markeds- og næringslivsansvarlig) med det operative og administrative. Det vil være å delegere oppgaver til andre i teamet, hjelpe med kontroll på avtaler og arrangementer, også å holde kontakt med bedrifter. Også å assistere i bedriftsmøter, eventuelt være vara for møter leder ikke kan gå i.

 

Markedsansvarlig:

Markedsansvarlig tar seg av den viktigste kommunikasjonen med bedriftene. Dette går på å opprettholde eksisterende og å tegne nye avtaler. Kommunikasjonen handler om mail og telefoner, men også assistere i bedriftsmøter med leder/nestleder.

Markedskontakt:

 

Markedskontakt assisterer de markedsansvarlige, men kan også prøve å finne nye avtaler og hjelpe med sponsavtaler. Kan også assistere i møter."

 

Sponsoransvarlig:

Den sponsoransvarlige skaffer effekter og/eller penger fra bedrifter som kan brukes til premier eller drift av utvalget. Assisterer markedsansvarlig. Vil også assistere i bedriftsmøter med leder/nestleder og ha kontakt med bedriftene som er sponsorer. 

Alle stillingene vil kunne assistere/overlappe hverandre og jobbe som et team!".

© 2017 by BI Studentsamfunn.