Ledelsen og HR i Trondheim

Vil du bli godt kjent med hele BIS Trondheim?

Som Internkoordinator har du ansvar for all intern aktivitet på campus. Dette inkluderer ansvar for alle undergrupper, linjeforeninger, Kroutvalget og Sosialutvalget. Som Internkoordinator er du bindeleddet mellom disse og Ledelsen, og skal fremme deres interesser. I tillegg skal du sørge for at det er stor bredde i tilbudet mot studentene, og oppfordre til nyskapning. Arbeidet innebærer blant annet mye administrativt arbeid og tett dialog med alle mellomledere.

Søknadsfrist: Søndag 15. desember, kl 23:59

Please reload

© 2017 by BI Studentsamfunn.