Stilling som Representant i Klagenemda

BI Studentsamfunn Trondheim, skoleåret 2019/2020

Representantens arbeidsoppgaver

Som en av to studentrepresentanter i BIs klagenemnd behandler saker fra alle BIs campuser.
Sakene omhandler blant annet klager på enkeltvedtak om opptak til skolen, annullering av
karakterer og utestengelse grunnet fusk eller forfalskning av vitnemål.

Eksempler på enkeltvedtak ved Handelshøyskolen BI er

- vedtak om opptak / avslag på opptak
- vedtak om innvilgning / avslag på søknad om fritak for eksamen
- vedtak om innvilgning / avslag på søknad om tilrettelagt eksamen
- vedtak om annullering av karakter / utestengning på grunn av fusk på eksamen eller forfalskning av vitnemål.

Tillitspersoner i styret, ledelse og klasserepresentanter kan søke på vervet som
studentrepresentant i Klagenemda.

 

Søknadsfrist: 10. mai klokken 23:59

Please reload

Spørsmål vedrørende stillingen kan sendes inn i dette skjemaet

© 2017 by BI Studentsamfunn.