SØKNADSFRIST 1. SEPTEMBER

 

Nestleder  med økonomiansvar 

 

Handelshøyskolen BI sitt største faglige arrangement søker nå en nestleder som er uredd, engasjert og utadvendt. Vil du ta del i et av BIS sitt mest omfattende arrangementer og skape minner for alle BI studenter? Da bør du søke nestleder for Karrieredagene! 

 

Dette er et arrangement med stort potensialet og en fin erfaring. Tar du utfordringen og er klar til å videreutvikle BI Bergen sine karrieredager? 

 

Personen som søker på stillingen må kunne delegere arbeid på en god og rettferdig måte, ta raske beslutninger, og kunne bistå i en lederrolle dersom leder er utilgjengelig.

 

Søk nå ved å skrive kort om dine erfaringer som kan være til fordel, og din motivasjon til å søke. 

 ​​

 • Delegering av arbeid.

 • Være med å lede et stort team og sørge for at ting går som det skal sammen med leder.

 • Jobbe tett med ansvarlige for de forskjellige teamene. 

 • Fungere som en ”potet” og ha varierte arbeidsoppgaver etter hva som trengs i teamet.

 • Ansvar for all den økonomiske driften innad i vervet.

 

Som person er/har du:

 • Strukturert

 • Stor stå-på-vilje

 • Stort pågangsmot

 • Tilgjengelig

 • Utadvendt

 

Fordeler med stillingen: 

 • Erfaring innenfor det å være en del av et stort team.

 • Du knytter kontakter i næringslivet.

 • Du får en mer sosial og spennende studiehverdag.

 • Du får en stor erfaring innenfor prosjektarbeid og gjennomføring av et større arrangement.

 

 

Koordinator

 

Som koordinator har du ansvar for at alt går som det skal til enhver tid. Viktigste ansvarsområdet er å se til at kjøreplan fungerer som den skal, slik at alle vet hvor de skal være til enhver tid.

 ​​

 • Lage kjøreplan i forkant av messedagen.

 • Lage en stand plan for høsten/vinteren.

 

Som person er/har du:

 • Strukturert

 • Stor stå-på-vilje

 • Stort pågangsmot

 • Tilgjengelig

 • Utadvendt

 

Fordeler med stillingen: 

 • Erfaring innenfor det å være en del av et stort team.

 • Du knytter kontakter i næringslivet.

 • Du får en mer sosial og spennende studiehverdag.

 • Du får en stor erfaring innenfor prosjektarbeid og gjennomføring av et større arrangement.

 

 

Messedagsansvarlig (2 stk)

 

Som messedagsansvarlig har du hovedansvar for at alt går som det skal under messedagen. En del av ansvaret er å utarbeide et detaljert program for messedagen sammen med leder og nestleder for Karrieredagene. 

 ​​

 • Har hovedansvar for messedagen.

 • Den som skal ha dialog med leder og nestleder når det kommer til utfordringer og ideer v/messedagen.

 • Sørge for at arbeidsoppgavene som blir delegert på arrangementet blir gjennomført i tide.

 • Ansvaret for å utarbeide et detaljert program for Karrieredagene.

 

Som person er/har du:

 • Utadvendt

 • Kreativ

 • Strukturert

 

Fordeler med stillingen:

 • Du får erfaring med å jobbe i team.

 • Du får en mer sosial og spennende studiehverdag.

 • Du får en stor erfaring innenfor prosjektarbeid og gjennomføring av et større arrangement. 

 • Du får muligheten til å knytte kontakter i næringslivet.

 

 ​

Bedriftskontakt (4 stk)

 

Som bedriftkontakt i Karrieredagene er dine hovedoppgaver å snakke med bedrifter, og booke dem til messedagen. Du vil stå ansvarlig for å skaffe et godt samarbeid med bedriftene. 

 ​​

 • Har hovedansvar for bedriftene.

 • Den som skal ha dialog med bedriftene, og videreformidle til leder og nestleder.

 • Lage en strategi for at bedriftene føler seg verdsatt, og stiller opp til riktig tid og sted.

 

Som person er/har du:

 • Ansvarsbevisst

 • Strukturert

 • Forståelse i forhold til de aktuelle arbeidsområder

 • Gode evner til samarbeid

 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter

 

Fordeler med stillingen:

 • Du får erfaring med å jobbe i team.

 • Du knytter kontakter til næringslivet. 

 • Du får en mer sosial og spennende studiehverdag.

 

 

PR-team  Hovedansvar(1 stk)

 

Som hovedansvarlig  PR og kommunikasjon har du hovedansvar for både den eksterne kommunikasjonen ut til studentene og den interne innad i styret. Du vil stå ansvarlig for informasjonsavdelingen til alle studentene gjennom bruk av Karrieredagene sine sider på Facebook, Snapchat og Instagram. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Har hovedansvar for PR og kommunikasjons teamet.

 • Den som skal ha mest dialog med leder og nestleder, og videreformidle informasjon fra leder og nestleder til resten av de PR og kommunikasjonsansvarlige. 

 • Lage en strategi på alt som skal postes i de ulike kommunikasjonskanalene. 

 • Ekstern og intern informasjon

 • Utarbeiding av informasjon- og promoteringsmaterialet.

 

Som person er/ har du:

 • Strukturert

 • Samarbeidsdyktig

 • Uredd

 • Kreativ

 • Gode grafiske ferdigheter

 • Et øye for detaljer

 • Svært gode kommunikasjons- og skriveferdigheter

 

Fordeler med stillingen:

 • Du får utvikle dine ferdigheter innenfor kommunikasjon og markedsføring.

 • Du får erfaring med å jobbe i- og lede et team.

 • Du får en mer sosial og spennende studiehverdag. 

 • Du knytter kontakter til næringslivet.

 

 

PR-team (1 stk)

 

Som en del av Karrieredagenes PR-team har du ansvar for den eksterne kommunikasjonen ut til studentene og den interne innad i styret. Du vil stå sammen med teamet ansvarlig for informasjonsavdelingen til alle studentene gjennom bruk av Karrieredagene sine sider på Facebook, Snapchat og Instagram.

 ​​

 • Lage en strategi på alt som skal postes i de ulike kommunikasjonskanalene. 

 • Ekstern og intern informasjon

 • Utarbeiding av informasjon- og promoteringsmaterialet.

 

Som person er/har du:

 • Strukturert

 • Samarbeidsdyktig

 • Uredd

 • Kreativ

 • Gode grafiske ferdigheter

 • Et øye for detaljer

 • Svært gode kommunikasjons- og skriveferdigheter

 

 

Fordeler med stillingen:

 • Du får utvikle dine ferdigheter innenfor kommunikasjon og markedsføring.

 • Du får erfaring med å jobbe i team.

 • Du får en er sosial og spennende studiehverdag. 

 • Du knytter kontakter til næringslivet.

 

 

Marked og sponsoransvarlig (3 stk)

 

Som ansvarlig for marked og sponsor vil hovedoppgaven være å skaffe sponsorer til arrangementet. Du vil også ha ansvar for å følge opp de ulike bedriftene som ønsker å bidra. 

 ​​

 • Legge en plan til hva vi trenger til arrangementet. 

 • Oversikt over de ulike bedriftene. 

 • Innhente sponsorer, samarbeidspartnere og avtaler.

 

Som person er/har du:

 • Strukturert

 • Kreativ

 • Utadvendt

 • Ambisiøs

 • En ”selger”

 

Fordeler med stillingen:

 • Du får muligheten til å knytte kontakter i næringslivet.

 • Du får en mer sosial og spennende studiehverdag.

 • DU får en stor erfaring innenfor prosjektarbeid og gjennomføring av et større arrangement.

© 2017 by BI Studentsamfunn.