HR-ansvarlig

BI Studentsamfunn Trondheim, skoleåret 2019/2020

Ønsker du uvurderlig erfaring til du skal ut i arbeidslivet?

BIS Trondheim jobber kontinuerlig med å utvikle organisasjonen i takt med

samfunnets og næringslivets utvikling. HR er et objektivt organ som skal påse at de

tillitsvalgte i BIS Trondheim utfører sine arbeidsoppgaver i henhold til vedtekter,

budsjetter og retningslinjer satt av BIS. HR-ansvarlig skal arbeide aktivt for å fremme

rekruttering til vervene i BIS. Dette innebærer utlysning av stillinger, promotering,

finne aktuelle kandidater, intervju og innstilling. Vedkommende har møteplikt, tale og

forslagsrett på ledelsesmøter i BIS Trondheim. HR-ansvarlig pålegges taushetsplikt

ved alle sensitive saker, inkludert rekrutteringsprosessen.

 

Som person er du:

 • Strukturert og lærevillig

 • I stand til å opptre objektivt

 • I stand til å jobbe med flere ting samtidig

 

Arbeidsoppgaver:

 • Arrangere og gjennomføre Generalforsamling, samt valgkamp

 • Intervjue og innstille kandidater til Generalforsamlingen

 • Promotere ledige verv

 • Ha god oversikt over vedtekter og kunne tolke dem

 • Holde vedtektssettet oppdatert ved å utbedre forslag til endringer når hensyn tilsier det

 • Konflikthåndtering og tett oppfølging av alle i ledelsen og undergrupper

 • Se til at engasjerte i BIS Trondheim følger gjeldende vedtekter og stillingsinstrukser

 • Gjennomføre månedlig bilagssjekk av økonomien ved lokalavdelingen, og komme med kommentarer til eventuelle avvik

 • Andre oppgaver som måtte falle naturlig på HR i gitt situasjon.

 

Fordeler ved vervet:

 • Du vil få erfaring med personalansvar for en stor gruppe mennesker

 • Vervet kan potensielt gi deg store fortrinn i din egen karriere

 • Du får være med på å påvirke utviklingen av BIS Trondheim

 • Du får erfaring med leder- og styrearbeid, samt at du blir kjent med en stor og kompleks organisasjon

Please reload

Spørsmål vedrørende stillingen kan sendes inn i dette skjemaet

© 2017 by BI Studentsamfunn.