HVEM LETER VI ETTER

Som Fagansvarlig for Styret er det viktig å ha et ønske å om å forbedre studiehverdagen til alle studenter ved BI Bergen, Trondheim og Stavanger. Du bør være strukturert og ha en stor formidlingsevne.

Nøkkelegenskaper:

  • Strukturert

  • Utadvendt

  • Fleksibel

  • God evne til å samarbeide

  • Gode formidlingsevner

OM FAGANSVARLIG

Som Fagansvarlig for Styret er du organisasjonens øverste bindeledd mellom studentene og studieadministrasjonen. De ulike sakene du jobber med er alt fra kursutvikling og eksamener, til læringsmiljø og studentvelferd. Utenom det er du også leder for de tre fagansvarlige i Bergen, Trondheim og Stavanger og fungerer som koordinator slik at samarbeid på tvers av lokalavdelingene fungerer på best mulig måte.

OM SØKNADSPROSESSEN

I etterkant av søknad- og intervjuprosessen vil kandidaten valgkomiteen har valgt, bli invitert til styremøte. 

Her vil det bli foretatt en avstemming om hvorvidt kandidaten skal bli etterkonstituert til stillingen som Fagansvarlig i styret.

SØKNADSSKJEMA

Lykke til med søknadsrunden, vi sees på intervju!

Med vennlig hilsen 
HR-teamet ved BIS Bergen

© 2017 by BI Studentsamfunn.