Leder i Fadderullan

Som leder i Fadderullan har du det overordnede ansvaret for fadderuken 2020. Herunder ligger også rekruttering av det nye styret, som tilsammen skal jobbe for å sette sammen prosjektet. Du skal jobbe for å fremme resten av medlemmene i styret, og hjelpe til der det er behov. Her ønskes det et stort pågangsmot og engasjement, samt gode kommunikasjonsteknikker. Andre arbeidsoppgaver er å sette sammen fadderuken, skaffe gode avtaler og annet forefallende arbeid.

 

Nestleder m/ økonomiansvar

Som nestleder i Fadderullanstyret fungerer du som høyrehånden til lederen. Her under

ligger også et økonomiansvar med hovedfokus på budsjett. Du skal kunne hjelpe leder med

diverse utfordringer, samt stå disponibel til resten av styret der det trengs.

 

Markedsansvarlig

Som markedsansvarlig har du hovedfokus på spons og innhenting av penger. Stillingen går i

hovedsak ut på dialog med bedrifter, og oppfølging av disse avtalene.

Arrangementansvarlig

Som arrangementansvarlig har du ansvar for hva som skjer under Fadderuken. Her skal det

lages kjøreplaner for hver dag, og hvilke ulike arrangement som skal skje på hvilken dag. Her

er det også ansvar for artister, og tett samarbeid med utesteder/lokaler.

Kommunikasjonsansvarlig

Som kommunikasjonsansvarlig har du som hovedfokus å promotere Fadderuken på diverse

sosiale medier. Her blir det også samarbeid med marked, ved promotering av diverse spons

og materiale.

Koordinator

I stillingen som koordinator, har du ansvar for å sette sammen faddergrupper og faddre. Her

er det viktig å være strukturert og nøyen. Et annet stort ansvar ligger i oppfølging gjennom

hele uken.

© 2017 by BI Studentsamfunn.