LEDER:

Som leder av BISI Cheetahs Lacrosse fungerer du som øverste ledd på laget. Lederen har det overordnede personalansvar og ansvar for driften av laget.  I tillegg til det, vil kommunikasjon med BIS, BISI, Norges lacrosseforbund, de andre lacrosselagene i Bergen og de andre styremedlemmene være en sentral oppgave man har som leder. Samt videreformidle viktig informasjon og arrangementer i god tid, til resten av laget.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Rekruttering av nye medlemmer til laget, blant annet ved å stå på stand

 • Forberede og gjennomføre tryout.

 • Uttak av laget

 • Kommunikasjon og kontaktperson til BIS, BISI, Norges lacrosseforbund, styremedlemmer, medlemmer på laget og andre tilknyttet Cheetahs

 • Ansvar for gjennomføring av møter med styremedlemmer og med laget.

 • Lisenser til laget

 • Stille på møter/arrangementer som arrangeres av BIS og BISI

 • Hovedansvar for alle oppgavene som gjennomføres av styret

 • Bistå de andre styremedlemmene

 • Være tilgjengelig og behjelpelig for alle på laget

 • Diverse

© 2017 by BI Studentsamfunn.