Nestleder

BI Studentsamfunn Trondheim, skoleåret 2019/2020

BIS Charity er et veldedighetsprosjekt i BI studentsamfunn.
BIS Charity jobber hvert år for å samle inn penger til et valgt veldedig formål
eller organisasjon, gjennom å organisere og arrangere forskjellige typer
arrangementer på og utenom skolen og å opprette gode samarbeidsavtaler i
nærmiljøet.

Som person er du:
 • Komfortabel med ansvar

 • En lagspiller som ønsker å spille andre gode

 • Initiativtakende

 • Kreativ og nytenkende

 

Arbeidsoppgaver:
 • Ha ansvar for det sosiale innad i vervet samt steppe inn for leder der det
  trengs.

 • Ha en større oversikt over den daglige driften av BIS Charitys økonomi,
  markedskontakt, bruk av sosiale medier ol.

 • Finne kreative og nyskapende ideer til hvordan BIS Charity skal få samlet
  inn mest mulig penger.

 • Være en del av et team som planlegger og gjennomfører store og små
  arrangementer gjennom hele skoleåret.

Fordeler med vervet:
 • Relevant ledererfaring ved siden av studiene.

 • Du får være en del av et prosjekt der det er lett å se forskjellen vi gjør for
  andre.

 • Økt tilhørighet til skolen, og unike bånd med dine medstudenter.

 • Anledning til å skape noe for deg selv og andre.

Prosjektmedarbeider

BI Studentsamfunn Trondheim, skoleåret 2019/2020

BIS Charity er et veldedighetsprosjekt i BI studentsamfunn.
BIS Charity jobber hvert år for å samle inn penger til et valgt veldedig formål
eller organisasjon, gjennom å organisere og arrangere forskjellige typer
arrangementer på og utenom skolen og å opprette gode samarbeidsavtaler i
nærmiljøet.

Som person er du:
 • Engasjert og ønsker å gjøre en forskjell

 • Kreativ og nytenkende

 • God på å jobbe sammen med andre mot felles mål

 • Flink til å ta initiativ

 

Arbeidsoppgaver:
 • Finne kreative og nyskapende ideer til hvordan BIS Charity skal få samlet
  inn mest mulig penger.

 • Være en del av et team som planlegger og gjennomfører store og små
  arrangementer gjennom hele skoleåret.

 • Være delaktig i daglig drift av BIS Charity som økonomi, markedskontakt,
  bruk av sosiale medier o.l.

Fordeler med vervet:
 • Relevant erfaring ved siden av studiene.

 • Økt tilhørighet til skolen, og unike bånd med dine medstudenter.

 • Anledning til å skape noe for deg selv og andre.

Please reload

Spørsmål vedrørende stillingene kan sendes inn i dette skjemaet

© 2017 by BI Studentsamfunn.