SØKNADSSKJEMA

OM ADMINISTRERENDE HR

Administrerende HR-ansvarlig har overordnet ansvaret for rekruttering, oppfølging, internsaker, vedtekter, Generalforsamling og skal lede valgkomiteen. Administrerende HR-ansvarlig er et objektivt organ som skal påse at de tillitsvalgte i styret og på Lokalavdelingene utfører sine arbeidsoppgaver i henhold til vedtekter, budsjetter og retningslinjer satt av BIS Landsmøte.

*Administrerende HR er ikke et Styreverv, men en tilleggsfunksjon til Styret*

OM SØKNADSPROSESSEN

Alle verv tilknyttet Styret blir valgt gjennom appell og votering på Landsmøte. Landsmøte er BI Studentsamfunns høyeste organ, og er studentsamfunnets viktigste arena.

I etterkant av søknads- og intervjuprosessen inviteres utvalgte kandidater til appell. På denne måten kvalitetssikrer vi kandidatene som stiller, og gir demokratiet mulighet til å velge kandidat. 

Det åpnes også for å stille gjennom benkeforslag. Benkekandidater vil ikke ha muligheten til å få innstilling, men stiller på samme premisser som inviterte kandidater.

Lykke til med søknadsrunden, vi sees på intervju!

Med vennlig hilsen 
HR-teamet ved BIS Bergen

© 2017 by BI Studentsamfunn.